[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 024628102 หัวหน้าKMTEAM
นางพรลภัส อ้นไชยะ ชำนาญการพิเศษ บุคลากร
นางอนันติยา จำปาสุข ครู คศ.1 บุคลากร
นางรื่นฤดี เจกะบุตร ครู คศ.1 บุคลากร
นางสุรางค์ ใจพรหม ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นางสาวศวิตา ทัศนิยม ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นางสาวมณีนุช บุราณรัตน์ ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นางสาวอัญชลี ผึ้งทอง ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นายวสันต์ บุญพงษ์ ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นางสาวอิสริยา กังก๋ง ครูอัตราจ้าง บุคลากร
นายวีระพล พงษ์โนรี ช่างไม้ ช.3 บุคลากร
นางสาววิชุรีย์ กิตติรัตน์หมาย ครู คศ.1 บุคลากร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : CEO
 • 2 : CKO
 • 3 : หัวหน้าKMTEAM
 • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
 • 5 : KMTEAM
 • 6 : เลขานุการKMTEAM
 • 7 : ผู้ช่วยเลขาฯKMTEAM
 • 8 : บุคลากร
 •     
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
  22 หมู่ 2 ถนนเพชรหึง ต.บางยอ อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130